Školní jídelna Kounicova
AKTUALITY
05.08.2019
Úřední hodiny-srpen 2019
Úřední hodiny pro přihlášení nových strávníků na školní rok 2019/2020 26.8. 8:00-12:00 hodin 27.8. 7:00-12:00 hodin 28.8. 9:00-17:00 hodin 29.8. 8:30-15:00 hodin 30.8. 8:00-13:00 hodin Po celou dobu úředních hodin bude otevřen vchod z ulice KounicovÚřední hodiny-srpen 2019
12.06.2019
Zdražení obědů!
1.9.2019 dochází ke zdražení obědů o 1,- Kč pro všechny strávníky.Zdražení obědů!
19.01.2018
Co nás potěší
Dostali jsme krásný dopis od našich žaček z III. C. Moc nás potěšil a věříme, že budou s našimi obědy stále spokojené.
celý článek...
Co nás potěší
20.02.2017
Odhlašování
Od 1.3.2017 je možno odhlašovat přes portál www.strava. Odhláška se musí provést dva dny dopředu.Odhlašování
21.01.2016
Nutriční terapeut.
OD 1.2.2016 provádí kontrolu jídelníčku nutriční terapeut Bc. Jana Orlovská.Nutriční terapeut.
23.10.2014
Přehled alergenů
Od listopadu 2014 se u každého chodu v jídelníčku píše číselným kódem seznam alergenů, které se v jídle mohou objevit. V sekci Seznam alergenů najdete jejich vysvětlení a celý výpis.Přehled alergenů
24.07.2013
Pro MŠ - druhy pečiva
Chléb Moskva, Zrno chléb, Rusty chléb, Zábrdovický chléb, Kmínový chléb, Slunečnicový chléb, Zrníčkový chléb, Veka, Rohlík, Sýrový rohlík, Dýńová bulka, sezamový rohlík, Raženka, Semínkový rohlíkPro MŠ - druhy pečiva

 Provozní řád a přihlášky ke stravování lze nově stáhnout v sekci Dokumenty!

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

  

Školní jídelna, Brno, Kounicova 30, p.o. v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):


 

 1. Pořízení kopií a tisků
  a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích

  formát A4 jednostranný

           

  1,00 Kč/A4

  formát A4 oboustranný

           

  2,00 Kč/A4

  formát A3 jednostranný

           

  2,00 Kč/A3

  formát A3 oboustranný

           

  3,00 Kč/A3

 2. b) černobílý tisk na tiskárnách PC 

  formát A4 jednostranný

           

  2,00 Kč/A4

  formát A4 oboustranný

           

  3,00 Kč/A4

  formát A3 jednostranný

           

  3,00 Kč/A3

  formát A3 oboustranný

           

  5,00 Kč/A3

 3. úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk

  c) černobílý a barevný tisk na plotterech – výše úhrady je stanovena dle ceníku komerčního poskytovatele v místě

  formát A4 černobílý tisk

           

  2,00 Kč/A4

  formát A4 barevný tisk

           

  8,00 Kč/A4

 4. Postup určení skutečné ceny za velkoformátový tisk:
  - stanoví se násobek skutečné velikosti výtisku oproti formátu A4;
  - skutečná cena je dána součinem tohoto násobku a ceníkové ceny za formát A4.

  d) za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou statutární město Brno za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

  e) skenování

  formát A4 jednostranný

           

  1,00 Kč/A4

  formát A3 jednostranný

           

  2,00 Kč/A4

 5. Opatření technických nosičů dat

  1 ks CD-R (bez obalu)

           

  7,00 Kč

  1 ks DVD-R (bez obalu)

           

  7,00 Kč

 6. Odeslání informací žadateli
  Náklady na poštovní služby:

  a) listovní zásilky na dobírku/doporučené

           

  podle platných tarifů České pošty, s.p.

  b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené

           

  c) jiné

           

 7. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 240,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů za rok 2016. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

 8. Licenční odměna za oprávnění informaci užít
  a) Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.
  b) Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

 9. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných statutárním městem Brnem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována.

Sazebník nabývá účinnosti 1. 1. 2017. Školní jídelna, Brno, Kounicova 30, p.o. v případě podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. bude postupovat v souladu s tímto sazebníkem.


Vlasta Machálková

ředitelka ŠJ

 
NAŠI PARTNEŘI
Zdravá školní jídelna
i-com - prezentace školních jídelen