Školní jídelna Kounicova
AKTUALITY
12.07.2024
Úřední hodiny- srpen 2024
Přihlášení nových strávníků na školní rok 2024/2025: 26.8.- 8:00-15:00,27.8.- 7:00-13:00, 28.8.- 9:30- 17:00, 29.8.- 7:30-15:00, 30.8.- 8:00-14:00 Vchod z ulice Kounicova!Úřední hodiny- srpen 2024
19.08.2021
Úřední hodiny- srpen 2023
Úřední hodiny pro přihlášení nových strávníků na školní rok 2023/2024 24.8. 8:00 - 13:00h, 25.8. 8:00 - 13:00h, 28.8. 8:00- 14:00h, 29.8. 7:30 -14:00, 30.8. 8:30- 17:00h, 31.8. 7:00- 15:00h, 1.9.- 7:30- 14:00h. Vchod z ulice Kounicova.Úřední hodiny- srpen 2023
27.08.2018
Trvalý příkaz
Rodiče, kteří platí trvalým příkazem, musí dát souhlas s použitím peněžních prostředků na další školní rok. Stačí emailem nebo telefonicky.Trvalý příkaz
19.01.2018
Co nás potěší
Dostali jsme krásný dopis od našich žaček z III. C. Moc nás potěšil a věříme, že budou s našimi obědy stále spokojené.
celý článek...
Co nás potěší
21.01.2016
Nutriční terapeut.
OD 1.2.2016 provádí kontrolu jídelníčku nutriční terapeut Bc. Jana Orlovská.Nutriční terapeut.
23.10.2014
Přehled alergenů
Od listopadu 2014 se u každého chodu v jídelníčku píše číselným kódem seznam alergenů, které se v jídle mohou objevit. V sekci Seznam alergenů najdete jejich vysvětlení a celý výpis.Přehled alergenů
24.07.2013
Pro MŠ - druhy pečiva
Chléb Moskva, Zrno chléb, Rusty chléb, Zábrdovický chléb, Kmínový chléb, Slunečnicový chléb, Zrníčkový chléb, Veka, Rohlík, Sýrový rohlík, Dýńová bulka, sezamový rohlík, Raženka, Semínkový rohlíkPro MŠ - druhy pečiva



Provozní řád a přihlášky ke stravování lze nově stáhnout v sekci Dokumenty!

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

  

Školní jídelna, Brno, Kounicova 30, p.o. v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):


 

 1. Pořízení kopií a tisků
  a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích

  formát A4 jednostranný

           

  1,00 Kč/A4

  formát A4 oboustranný

           

  2,00 Kč/A4

  formát A3 jednostranný

           

  2,00 Kč/A3

  formát A3 oboustranný

           

  3,00 Kč/A3

 2. b) černobílý tisk na tiskárnách PC 

  formát A4 jednostranný

           

  2,00 Kč/A4

  formát A4 oboustranný

           

  3,00 Kč/A4

  formát A3 jednostranný

           

  3,00 Kč/A3

  formát A3 oboustranný

           

  5,00 Kč/A3

 3. úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk

  c) černobílý a barevný tisk na plotterech – výše úhrady je stanovena dle ceníku komerčního poskytovatele v místě

  formát A4 černobílý tisk

           

  2,00 Kč/A4

  formát A4 barevný tisk

           

  8,00 Kč/A4

 4. Postup určení skutečné ceny za velkoformátový tisk:
  - stanoví se násobek skutečné velikosti výtisku oproti formátu A4;
  - skutečná cena je dána součinem tohoto násobku a ceníkové ceny za formát A4.

  d) za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou statutární město Brno za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

  e) skenování

  formát A4 jednostranný

           

  1,00 Kč/A4

  formát A3 jednostranný

           

  2,00 Kč/A4

 5. Opatření technických nosičů dat

  1 ks CD-R (bez obalu)

           

  7,00 Kč

  1 ks DVD-R (bez obalu)

           

  7,00 Kč

 6. Odeslání informací žadateli
  Náklady na poštovní služby:

  a) listovní zásilky na dobírku/doporučené

           

  podle platných tarifů České pošty, s.p.

  b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené

           

  c) jiné

           

 7. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 240,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů za rok 2016. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

 8. Licenční odměna za oprávnění informaci užít
  a) Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.
  b) Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

 9. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných statutárním městem Brnem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována.

Sazebník nabývá účinnosti 1. 1. 2017. Školní jídelna, Brno, Kounicova 30, p.o. v případě podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. bude postupovat v souladu s tímto sazebníkem.


Vlasta Machálková

ředitelka ŠJ

 
NAŠI PARTNEŘI
Zdravá školní jídelna
i-com - prezentace školních jídelen